Product was successfully added to your shopping cart.

شیوه های پرداخت در سحاب:

با توجه به نوع قراردادهای سحاب،  در حال حاضر امکان پرداخت در محل وجود ندارد و کلیه سفارشات قبل از ارسال می بایست تسویه گردد.

در این بخش کاربران می بایست بعد از نهایی شدن سفارش خود از طریق درگاه پرداخت اینترنتی یا با استفاده از موجودی کیف پول نسبت به تسویه سفارش خود اقدام کنند.

برای پرداخت آنلاین سفارش می بایست با استفاده از کارت بانکی، رمز دوم کارت، CVV2  و تاریخ انتقضاء کارت نسبت به پرداخت مبلغ نهایی سفارش اقدام کرد.

همچنین کاربرانی که کیف پول آنها متناسب با برنامه های سحاب شارژ شده است می توانند با انتخاب دکمه پرداخت از طریق کیف پول سحاب نسبت به تسویه کل یا بخشی از فاکتور خود اقدام کنند. بدیهی است در صورت تسویه بخشی از صورتحساب مابقی از طریق درگاه پرداخت تسویه خواهد گردید.